FF86769C2C2EF847ECF38DBC7817A9660349CCD3E793797B86B5C31C3F550500


تعداد نمایش خبر در لیست :
بدون تصویر!
مقاطع مرکب از پروفیلهای نورد شده به همراه ورقهای تقویت در ستونها و تیرها
قابل توجه طراحان سازه: استفاده مقاطع مرکب از پروفیلهای نورد شده به همراه ورقهای تقویت در ستونها و تیرهای قاب های خمشی متوسط و ویژه:  با توجه به اینکه در صورت استفاده از مقاطع مذکور در محلهای یاد شده رعایت ضوابط 10-3-3-2 و10-3-3-3 با ابهامات جدی مخصوصا در تامین ورق پیوستگی، کنترل برش چشمه اتصال،تامین جوش اجزا ستون در محل اتصال و تامین جوش بال به جان تیرها در ناحیه بحرانی تیر مواجه خواهد شد لذا انتظار می رود طراحان محترم سازه در صورت عدم تامین ملزومات مذکور از استفاده مقاطع مرک [نمایش کامل خبر . . .]
معاونت خدمات مهندسی

بدون تصویر!
آزادسازی مرحله سوم سهمیه شرکت های خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک در سال 1402
به اطلاع کلیه ی شرکت های خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک می رساند، در خصوص آزادسازی مرحله ای سهمیه شرکت ها، نظر به اینکه 85% از ظرفیت تعدادی آزاد شده کلیه شرکت ها تکمیل گردیده است، در این تاریخ به عنوان مرحله بعدی 10% ظرفیت تعدادی سالانه هر شرکت (5 ظرفیت برای شرکت های پایه 1 و 4 ظرفیت برای شرکت های پایه2) آزاد می گردد. بدیهی است در صورت استفاده 85% از این ظرفیت آزاد شده، متعاقبا مرحله بعدی آزادسازی سهمیه صورت خواهد گرفت. [نمایش کامل خبر . . .]
معاونت خدمات مهندسی

بدون تصویر!
آزادسازی مرحله اول سهمیه شرکت‌های خدمات آزمایشگاهی جوش
به اطلاع کلیه‌ی شرکت‌های خدمات آزمایشگاهی جوش می رساند، در خصوص آزادسازی مرحله‌ای سهمیه شرکت‌ها، نظر به اینکه 85% ظرفیت تعدادآزاد شده کلیه شرکت‌ها تکمیل گردیده است، در این تاریخ به عنوان مرحله بعدی 10%ظرفیت تعدادی سالانه هر شرکت (9 ظرفیت برای شرکت‌های پایه 1 و 8 ظرفیت برای شرکت‌های پایه 2 و 7 ظرفیت برای شرکت‌های پایه 3) آزاد می‌گردد. بدیهی است در صورت استفاده 85% از این ظرفیت آزاد شده، متعاقبا مرحله بعدی آزادسازی سهمیه صورت خواهد گرفت. [نمایش کامل خبر . . .]
معاونت خدمات مهندسی

بدون تصویر!
آزادسازی مرحله چهارم سهمیه شرکت‌های خدمات آزمایشگاهی بتن
به اطلاع کلیه‌ی شرکت‌های خدمات آزمایشگاهی بتن می رساند، در خصوص آزادسازی مرحله‌ای سهمیه شرکت‌ها، نظر به اینکه 85% از 10% سوم ظرفیت تعداد آزاد شده کلیه شرکت‌ها تکمیل گردیده است، در این تاریخ به عنوان مرحله بعدی 10% ظرفیت تعدادی سالانه هر شرکت (9 ظرفیت برای شرکت‌های پایه 1 و 8 ظرفیت برای شرکت‌های پایه 2 و 7 ظرفیت برای شرکت‌های پایه3) آزاد می‌گردد. بدیهی است در صورت استفاده 85% از این ظرفیت آزاد شده، متعاقبا مرحله بعدی آزادسازی سهمیه صورت خواهد گرفت. [نمایش کامل خبر . . .]
معاونت خدمات مهندسی

بدون تصویر!
معرفی مسئول فنی آزمایشگاه بتن
به اطلاع کلیه شرکت های خدمات آزمایشگاهی بتن می رساندکه شرایط مسئول فنی بتن مطابق با فایل های پیوست می باشد. لذا ضروری است کلیه آزمایشگاه های بتن حداکثر تا مورخ 1402/10/30 فرم خوداظهاری مسئول فنی مربوطه را به همراه مدارک درخواستی در دبیرخانه مرکزی سازمان ثبت نمایند. لازم به ذکر است پس از دریافت کلیه مدارک توسط سازمان، هماهنگی های لازم جهت جلسات مصاحبه حضوری متعاقبا صورت خواهدگرفت. [نمایش کامل خبر . . .]
معاونت خدمات مهندسی

بدون تصویر!
سامانه‌ی یکپارچه ارجاع نظارت
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA [نمایش کامل خبر . . .]
معاونت خدمات مهندسی

بدون تصویر!
قابل توجه مهندسین برق و مکانیک عضو این سازمان
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA [نمایش کامل خبر . . .]
معاونت خدمات مهندسی

بدون تصویر!
لغو محدودیت انتخاب مناطق
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA [نمایش کامل خبر . . .]
معاونت خدمات مهندسی

بدون تصویر!
قابل توجه کلیه ناظران حقیقی عضو سازمان
به اطلاع می‌رساند: کلیه اشخاص حقیقی که اقدام به تمدید پروانه اشتغال بکار خویش نموده‌اند و تغییر شماره پروانه اشتغال ایشان انجام شده است لازم است ضمن مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر وبه‌روزرسانی پروانه اشتغال، بعداز 48 ساعت به معاونت خدمات مهندسی سازمان جهت تغییر و به‌روزرسانی پروانه اشتغال بکار خویش مراجعه نمایند. Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA [نمایش کامل خبر . . .]
معاونت خدمات مهندسی

بدون تصویر!
استعلام کارکردمالیاتی اعضای حقیقی و حقوقی
به اطلاع کلیه اعضای حقیقی و حقوقی سازمان می‌رساند: کلیه اطلاعات کارکرد مالی در این سامانه (خدمات مهندسی) ملاک اعلام به اداره مالیات نمی‌باشد، بدین منظور لازم است به سامانه جامع به آدرس nazeran.tceo.ir مراجعه فرمایید Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA [نمایش کامل خبر . . .]
معاونت خدمات مهندسی

بدون تصویر!
راهنمای ثبت گزارشات مرحله ای
به اطلاع می‌رساند باتوجه به تغییر آدرس و روند سامانه گزارش دهی ناظران و تعداد مراجعه در خصوص نحوه انجام فرآیند گزارش دهی، فایل راهنمای ثبت گزارشات مرحله‌ای جهت آشنایی بیشتراعضای محترم سازمان ، به پیوست می‌باشد [نمایش کامل خبر . . .]
معاونت خدمات مهندسی

بدون تصویر!
آزمايش هاي مقاومت مصالح ميلگرد
مطابق با بند 3-2-2 دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال بکار شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی به شماره 91/400/55745مورخ 11/9/91 انجام آزمایش های مقاومت مصالح میلگردو کنترل تعیین رده بندی مکانیکی میلگرد مصرفی بر عهده شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح دارای پروانه معتبر ازوزارت راه و شهرسازی با صلاحیت بتن می باشد و ضروری است آزمایش های مربوطه مطابق باضوابط مبحث 9 مقررات ملی ساختمان توسط ناظر پروژه جهت انطباق مشخصات مصالح مصرفینسبت به طراحی و نقشه های مصوب درخواست گردد وپس از انجام آزمایش ها [نمایش کامل خبر . . .]
معاونت خدمات مهندسی

بدون تصویر!
لزوم دریافت گزارش ناظران برق اماکن و آبفا در پروژه های تک ناظره توسط ناظر پروانه ساختمانی
به اطلاع میرساند درپروژه هایی که پروانه ساختمانی  بصورت تک ناظره صادر گردیده  است، حضور مهندسان ناظربرق  اماکن و آبفا  الزامی بوده و مهندس ناظر پروانه ساختمانی موظف است گزارشات ناظران تاسیسات را دریافت نمایند.  بدیهی است ارائه گزارش مرحله ای بدون درج گزارشات ناظران تاسیسات تبعات انتظامی وحرفه ای دربر خواهد داشت.   [نمایش کامل خبر . . .]
مدیر سایت

بدون تصویر!
عدم ارائه خدمات آزمایشگاهی پیش از ثبت برگه تعهد
به اطلاع کلیه شرکت های خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک،جوش و بتن می رساند ارائه هرگونه خدمات Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA [نمایش کامل خبر . . .]
معاونت خدمات مهندسی

بدون تصویر!
اصلاح و ترمیم عیوب جوش در سازه های فولادی
نظر به استفاده از اتصالات گیردار پیش تاییدشده، مطابق بند10-3-13 در اکثریت سازه‌های فولادی قاب خمشی متوسط و ویژه، رفع عیوب جوشکاری دراین اتصالات نظیر عدم نفوذ (LOP) و یا عدم ذوب (LOF)، با اضافه کردن لچکی یا ورق تقویتی و ... باعث نقض ضوابط مربوط به اتصالات پیش تایید شده می‌گردد. لذا بهترین راه رفع عیوب مذکور ترمیم و رفع این عیوب جوشکاری می‌باشد.  بدیهی است وجود ترک (Crack) در کلیه اتصالات جوشی به هیچ عنوان  پذیرفته نمی‌باشد و جوش معیوب صرفا می‌بایست تعمیر گردد. لازم به ذکر است که پیش [نمایش کامل خبر . . .]
معاونت خدمات مهندسی

بدون تصویر!
شیوه نامه مستند سازی آزمایش‌های بتن و بازرسی جوش
به اطلاع کلیه شرکت‌های خدمات فنی و آزمایشگاهی جوش و بتن می‌رساند که از مورخ 1400/07/01 ضروری است مستندسازی و ارائه گزارش‌ آزمایش‌های بتن و بازرسی جوش مطابق با شیوه نامه‌های پیوست صورت گیرد و از تاریخ مذکور کنترل گزارش‌های فوق‌الذکر توسط کارشناسان سازمان مطابق با این شیوه نامه‌ها صورت می‌گیرد. [نمایش کامل خبر . . .]
معاونت خدمات مهندسی

بدون تصویر!
ضوابط لازم الاجرای بتن آماده
   به اطلاع کلیه مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می‌رساند پیرو ابلاغ اطلاعیه لازم الاجرای شماره 110/99/48748 مورخ 1399/10/10 رعایت ضوابط ذیل در خصوص بتن آماده الزامی می باشد.   1-    در کلیه پروژه‌ها صرفاً استفاده از بتن آماده استاندارد مجاز می‌باشند.( به غیر از موارد خاص مندرج درابلاغیه فوق الذکر) 2-    انجام آزمایش‌های بتن برای کلیه پروژه‌های ساختمانی و ثبت آزمایشگاه­‌های ذیصلاح به صورت کارتابلی الزامی است. 3-   [نمایش کامل خبر . . .]
معاونت خدمات مهندسی

بدون تصویر!
ضوابط لازم الاجرای سازه‌های فولادی
   به اطلاع کلیه مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می رساند پیرو ابلاغیه شماره 110/99/48747مورخ 1399/10/10 رعایت ضوابط ذیل در خصوص آزمایش‌های غیرمخرب جوش سازه های فولادی الزامی می باشد.   1-     مهندس ناظر و سازنده ذیصلاح ساختمان باید قبل از شروع عملیات ساخت از کارخانه تولید کننده اسکلت فولادی  بازدید نمایند تا از فرآیند ساخت اسکلت فولادی در کارگاه‌های سرپوشیده مجهز  و با کیفیت مناسب مطابق با ضوابط ابلاغیه فوق الذکر، در حین ساخت اطمینان [نمایش کامل خبر . . .]
معاونت خدمات مهندسی

بدون تصویر!
خوداظهاری انجام آزمایش‌های برجا و ژئوفیزیک
به اطلاع کلیه شرکت‌های خدمات فنی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک می‌رساند که (کلیه پروژه‌هایی که ثبت برگ تعهد ژئوتکنیک آنها از مورخ 1400/04/01 صورت می‌گیرد و مطابق با ضوابط نیاز به انجام آزمایش‌های برجا و ژئوفیزیک دارند، می‌بایست نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری مربوطه توسط کارشناس انجام دهنده آزمایش، اقدام نموده و سپس تصویر فرم گواهی امضاء شده و نتایج آزمایش‌های برجا و ژئوفیزیک همراه با فایل گزارش ژئوتکنیک در سامانه خدمات مهندسی بارگذاری گردد. لازم به ذکر است برای آزمایش‌های برجا می‌بایست شیت قرائت‌های آزمایش [نمایش کامل خبر . . .]
معاونت خدمات مهندسی

بدون تصویر!
اطلاعیه‌های لازم الاجرا مصالح ساختمانی استاندارد
به اطلاع کلیه اعضاء گرامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می‌رساند اطلاعیه‌های مصالح استاندارد در گرایش‌های سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی به پیوست جهت استحضار و بهره برداری ارایه می‌گردد. شایان توجه اطلاعیه‌های پیوست لازم الاجرا است. [نمایش کامل خبر . . .]
معاونت خدمات مهندسی

12


سامانه مدیریت خدمات مهندسی - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران